Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Zemljemerska ulica 12 , 1000 LJUBLJANA

VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MJU: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/