Podjetje: MESTNA OBČINA KRANJ

Naslov: Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, SKRBI ZA REALIZACIJO RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IN URAVNOTEŽENEGA RAZVOJA OBČINE IZ PODROČJA, KI GA POKRIVA, VODENJE IN ODLOČANJE V ENOSTAVNIH UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJA NALOGE CELOSTNEGA RAZVOJA OBČINE TAKO, DA IZVAJA SVETOVANJE IN KOORDINACIJO PRI PRIPRAVI RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODROČJU PROMETA, OPRAVLJA, NAČRTUJE IN KOORDINIRA STROKOVNA IN OPERATIVNA DELA PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV RAZVOJNIH PROGRAMOV IN DRUGIH PLANSKIH DOKUMENTOV S PODROČJA DELA, SKRBI ZA REALIZACIJO RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IN URAVNOTEŽENEGA RAZVOJA OBČINE IZ PODROČJA, KI GA POKRIVA, OPRAVLJA NALOGE CELOSTNEGA RAZVOJA OBČINE TAKO, DA IZVAJA SVETOVANJE IN KOORDINACIJO PRI PRIPRAVI RAZVOJNIH PROGRAMOV URADOV, OPRAVLJA, NAČRTUJE IN KOORDINIRA STROKOVNA IN OPERATIVNA DELA PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV RAZVOJNIH PROGRAMOV IN DRUGIH PLANSKIH DOKUMENTOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJA SMERNICE IN MNENJA K PROSTORSKIM AKTOM IZ PODROČIJ KI JIH POKRIVA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH IN STROKOVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI IZ DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE PO ODREDBI NADREJENEGA