Podjetje: OBČINA TRBOVLJE

Naslov: Mestni trg 4 , 1420 TRBOVLJE

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA,
SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA,
SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV NA NIVOJU DRŽAVE IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV NA LOKALNI RAVNI Z DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRORAČUNA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV,
VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,
SKRB ZA PRAVILNO VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV ZADEV,
IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA.