Podjetje: MESTNA OBČINA VELENJE

Naslov: TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE RAZVOJNIH IN OSTALIH PROJEKTOV TER PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OSNOV IN PODLAG ZA RAZVOJNE DOKUMENTE OBČINE PREDVSEM S PODROČJA GOSPODARSTVA, OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE), TURIZMA, INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) TER TRAJNOSTNEGA PROMETA,
SODELOVANJE Z REGIONALNIMI AGENCIJAMI IN DRUGIMI ORGANI TER INSTITUCIJAMI S PODROČJA GOSPODARSTVA, OVE IN URE, IKT TER TRAJNOSTNEGA PROMETA,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV,
OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA OBČINE TER VODENJE AKTIVNOSTI ZA USTVARJANJE POGOJEV ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVRŠEVANJU PRORAČUNA TER SPREMLJANJE PORABE,
ODGOVARJANJE ZA ZAKONITOST IN PRAVILNOST POSTOPKOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA.