Podjetje: OBČINA JEZERSKO

Naslov: Zgornje Jezersko 65 , 4206 ZGORNJE JEZERSKO

VSE NALOGE SO PODROBNO OPREDELJENE V JAVNEM NATEČAJU NA SPLETNI STRANI OBČINE JEZERSKO. PRIPRAVA AKTOV OBČINE PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA SODELOVANJE PRI OPRAVILIH V ZVEZI Z OBRAČUNOM PLAČ IN OSTALIH PLAČIL PO POGODBAH SKRB IN IZVAJANJE OPRAVIL V ZVEZI Z OSNOVNIMI SREDSTVI OBČINE DELO NA PODROČJU JAVNIH ZAVODOV PRIPRAVA IN URESNIČEVANJE PROGRAMOV NA PODROČJU RAZVOJA GOSPODARSTVA OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH NALOG NA CELOTNEM PODROČJU GOSPODARJENJA Z OBČINSKIMI GOZDOVI (POSEK IN PRODAJA LESA) OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA VOLITEV IN REFERENDUMOV.