Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ

Naslov: Mestni trg 1 , 2250 PTUJ

SAMOSTOJNA IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV IN NALOG, ZAHTEVNA ANALITIČNA DELA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA AKTOV IN GRADIV ZA ODBORE, MESTNI SVET, MINISTRSTVA IN DRUGE, NADZOR NAD PORABO SREDSTEV, SVETOVANJE PRI REŠEVANJU PRAVNIH VPRAŠANJ ODDELKOV OBČINSKE UPRAVE, NUDENJE PRAVNE POMOČI ŽUPANU IN MESTNEMU SVETU, PO POOBLASTILU ZASTOPANJE OBČINE V POSTOPKIH PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG.