Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL

Naslov: Erjavčeva cesta 17 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA PROTOKOLA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, ORGANIZACIJA DOGODKOV V ZVEZI S PREDSEDOVANJEM EU, PROTOKOLARNE STORITVE, ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNE NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIPRAV NA PREDSEDOVANJE IN NJEGOVE LOGISTIČNE IZVEDBE.