Podjetje: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE

Naslov: Gregorčičeva ulica 25 , 1000 LJUBLJANA

– ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
– SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
– SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
– SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
– KOORDINACIJA PRIPRAVE IN OBJAVE VSEBIN NA SPLETNEM MESTU DRŽAVNE UPRAVE,
– POMOČ GLAVNIM UREDNIKOM PRI PRIPRAVI BESEDIL ZA SPLETNO MESTO DRŽAVNE UPRAVE, – PREVERJANJE VSEBINSKE IN OBLIKOVNE SKLADNOSTI BESEDIL ZA SPLETNO MESTO DRŽAVNE UPRAVE,
– TEHNIČNA POMOČ GLAVNIM UREDNIKOM PRI UMEŠČANJU IN OBJAVI VSEBIN NA SPLETNEM MESTU DRŽAVNE UPRAVE.