Podjetje: OBČINA TABOR

Naslov: Tabor 21 , 3304 TABOR

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,
PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA IN PRISTOJNOSTI OBČINE,
SPREMLJANJE IN PRIJAVE NA URADNE OBJAVE, RAZPISE, NATEČAJE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE IN RAZVOJ OBČINE IN
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAROČILU ŽUPANA IN TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE.