Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Naslov: Ulica oktobrske revolucije 11 , 6310 IZOLA – ISOLA

POZNAVANJE PODROČJA REFUNDACIJ, SPREMLJANJE IZVRŠB, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ TER POROČANJE, USKLAJEVANJE RAZLIČNIH ADMINISTRATIVNIH ZADEV POVEZANIH Z DRUGIMI PROCESI, SPREMLJANJE SPREMEMB NA PODROČJU PLAČ, POŠILJANJE PODATKOV DRUGIM UPORABNIKOM,VODENJE ARHIVA, ELEKTRONSKO UREJANJE DOKUMENTOV, UREJANJE IN POPISOVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, RAZVRŠČANJE IN KLASIFIKACIJA DOKUEMNTARNEGA GRADIVA, POSREDOVANJE DOKUMENTOV IN INFORMACIJ UPORABNIKOM, KOORDINIRANJE DELA PRI ARHIVIRANJU IN UREJANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU PO NAVODILU NADREJENEGA.