Podjetje: OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Naslov: CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA, POSLOVNIH DOGODKOV IN STORITEV TER AKTIVNO ISKANJE NOVIH TRŽNIH PRILOŽNOSTI. ANALIZIRANJE IN PROUČEVANJE TRGA Z VIDIKA KONKURENCE TER NAČRTOVANJE STRATEGIJ IN PRIPRAVA OPERATIVNIH TRŽENJSKIH NAČRTOV. IZDELAVA KALKULACIJ PRIHODKOV IN STROŠKOV AKTIVNOSTI TER OBVLADOVANJE TVEGANJ NA PODROČJU DELA. TVORNO SODELOVANJE IN USTREZNA KOMUNIKACIJA Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI DELEŽNIKI DELOVNIH PROCESOV. OBISKOVANJE POSLOVNIH PARTNERJEV IN NENEHNO ISKANJE NOVIH KUPCEV. NASTOP IN KOMUNICIRANJE NA VISOKI RAVNI PO VSEH RAZPOLOŽLJIVIH KANALIH TER NA VSEH POSLOVNIH DOGODKIH. AKTIVNO SODELOVANJE NA PROJEKTNIH NALOGAH. PRIPRAVA POGODB IN SKRB NAD IZVAJANJEM POGODBENIH DOLOČIL S PODROČJA DELA. UREJANJE IN OBVLADOVANJE EVIDENC TER PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV, ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA DELA. NENEHNO IZOBRAŽEVANJE IN OBVLADOVANJE STROKE TER AKTIVNO SLEDENJE IN IZKORIŠČANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN UVAJANJE NOVIH REŠITEV NA PODROČJU DELA. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI DELODAJALCA.