Podjetje: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Naslov: Trg 25. maja 2 , 5212 DOBROVO V BRDIH

VILA VIPOLŽE:TRŽENJE KAPACITET VILE IN NJEGOVO IZVAJANJE,VKLJUČNO Z AKTIVNOSTMI PROMOCIJE,PRIDOBIVANJE PARTNERJEV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV MULTIKULTURNEGA CENTRA, IZVAJANJE DOGODKOV, VZPOSTAVITEV IN SODELOVANJE Z AKTERJI LOKALNE SKUPNOSTI, KOORDINACIJA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PROGRAMOV IN DOGODKOV, SODELOVANJE Z LOKALNIMI PONUDNIKI ZA PRISOTNOST NA DOGODKIH.DRUGA DELA IN NALOGE:PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV VODJI PROJEKTNE NALOGE ZA NADGRADNJO KULTURNE PONUDBE V OKOLJU, VODENJE IN KOORDINIRANJE IZVEDBE KULTURNO-TURISTIČNIH PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ JAVNIH SKLADOV IN POZIVOV, KULTURNI TURISTIČNI INFORMATOR IN SVETOVALEC DOMAČIM IN TUJEM GOSTOM, CELOVITO AŽURIRANJE IN DOPOLNJEVANJE S KULTURNIMI TURISTIČNIMI VSEBINAMI IN STORITVAMI NA SPLETNIH STRANEH, KJER SE BRDA PREDSTAVLJAJO KOT ZAOKROŽENA TURISTIČNA DESTINACIJA,SKRB ZA SOCIALNE MEDIJE, TRŽENJE KULTURNIH IN TURISTIČNIH STORITEV,KOORDINATOR PONUDBE RAZLIČNIH IZLETNIŠKIH PAKETOV, OGLEDOV, STORITEV IN CILJNE SKUPINE GOSTOV, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE KULTURNIH IN TURISTIČNIH-PROMOCIJSKIH NASTOPOV DOMA IN V TUJINI, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE KULTURNIH IN DRUGIH DOGODKOV,CELOVITO OBVEŠČANJE TER POSREDOVANJE INFORMACIJ O TURISTIČNO-KULTURNIH DOGODKIH ŠIRŠI JAVNOSTI IN MEDIJEM TER PRIPRAVA GRADIV IN OBVESTIL ZA MEDIJE, SKRB ZA UREJENOST TIC-A IN BRIŠKE BUTLEHCE V VILI VIPOLŽE, SKRB ZA UREJENOST POSLOVNIH PROSTOROV IN SKLADIŠČA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NALOGU VODJE PROGRAMSKE ENOTE IN DIREKTORJA.