Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

OPIS DELA: PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV PRAVNIM OSEBAM, IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZASEBNIKOM V BANKI IN PRI KOMITENTU (POSLOVNO SKRBNIŠTVO), FINANČNO SVETOVANJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV PRAVNIM OSEBAM, IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZASEBNIKOM V BANKI IN PRI KOMITENTU, UREJANJE POSLOVNIH ARANŽMAJEV, PROMOVIRANJE IN/ALI PRODAJA BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV FIZIČNIM OSEBAM, OPRAVLJANJE POSLOV PO NALOGU KOMITENTOV, FINANČNO UPRAVLJANJE PROBLEMATIČNIH PODJETIJ, SPREMLJANJE BONITETE IN POSLOVANJA KOMITENTA, VODENJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE ZAPADLIH NEPLAČANIH TERJATEV, PODPORA IZTERJAVI IN ZBIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRENOS V SODNO IZTERJAVO, SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TRGU, REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH REKLAMACIJ, IZDELOVANJE PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, OPRAVLJANJA ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.