Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN, IZVRŠUJE PLAČILNE NALOGE, KAKOR TUDI SKRBNIŠKE TRGOVALNE IN OSTALE NALOGE STRANK, PRIPRAVLJA ZAHTEVNEJŠA POROČILA, VZDRŽUJE CELOVITOST POSLOVNE DOKUMENTACIJE IN SODELUJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMA DOKUMENTIRANJA, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.