Podjetje: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 9 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE DOMAČEGA PLAČILNEGA PROMETA IN IZVAJANJE PLAČIL PO SHEMAH SEPA,
IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA NPE,
UNOVČEVANJE ČEKOV,
ROČNI VNOS NALOGOV IN SEZNAMOV,
IZVAJANJE ZALEDNIH OPERACIJ OBRAČUNSKI CENTER,
SPREMLJAVA TRR PRAVNIH OSEB,
IZVAJANJE POSLOV NA PODLAGI POGODB,
SVETOVANJE IN REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH REKLAMACIJ,
KONTROLA KNJIŽENJA,
PRIPRAVA POROČIL,
SODELOVANJE PRI PREDLOGIH TEHNOLOŠKIH REŠITEV IN DOLOČANJE NJIHOVIH LASTNOSTI,
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI TER V PROJEKTNIH IN POSVETOVALNIH SKUPINAH,
MENTORSTVO IN INŠTRUKTORSTVO.