Podjetje: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Naslov: MIKLOŠIČEVA CESTA 24, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE: REŠEVANJE REFUNDACIJSKIH ZAHTEVKOV DELODAJALCEV, INDIVIDUALNIH ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO NADOMESTILA PLAČE, ZAHTEVKOV ZA NEPOSREDNO IZPLAČILO NADOMESTILA PLAČE, IZVAJANJE POVRAČIL RAZLIČNIH VRST STROŠKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV DELO Z ZUNANJIMI STRANKAMI, S PRAVNIMI IN FIZIČNIMI OSEBAMI, INSTITUCIJAMI (FURS)DELO Z NOTRANJIMI STRANKAMI, V OKVIRU ZZZS ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE POMOČI, SVETOVANJE: ZUNANJIM IN NOTRANJIM STRANKAM