Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE,
STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE
OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE
STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK,
PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE,
OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, OPRAVLJANJE
NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM
PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, SPREJEM, ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA
NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH
POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOČENIH S PODROČNIMI PREDPISI,
ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI,
IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA
SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,
PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA
SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA, PREDSEDNICE OKRAJNEGA SODIŠČA IN SODNIKOV.