Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE IN OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSTOJNIKA PRAVOSODNEGA ORGANA.