Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V CELJU

Naslov: Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE. ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI. SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE. SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU FUNKCIONARJA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV ZA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV. IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA. VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI. SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA .PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ. PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV. DRUGE NALOGE, DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI. POROČANJE NA SEJAH SENATOV IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, ZAHTEV ZA VARSTVO ZAKONITOSTI IN ODGOVOROV NA IZREDNA PRAVNA SREDSTVA, IZDELAVA OSNUTKOV PRAVNIH MNENJ. OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, VODJE ODDELKA, SODNIKA ALI DIREKTORJA.