Podjetje: OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI

Naslov: Slovenska cesta 41 , 1000 LJUBLJANA

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE IN OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE SODNE PRAKSE IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH DRŽAVNEGA TOŽILCA, SPREJEMANJE NA ZAPISNIK OVADB TER DRUGIH VLOG POD VODSTVOM IN PO NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA IN OPRAVLJANJE DRUGIH OPRAVIL V OKVIRU DEŽURNE SLUŽBE, OPRAVLJANJE POTREBNIH OPRAVIL V ZVEZI Z OPUŠČANJEM KAZENSKEGA PREGONA TER OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL IN NALOG PO ODREDBI VODJE ODDELKA, VODJE TOŽILSTVA ALI DIREKTORJA V DELU, KI SE NANAŠA NA PODROČJE DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE.