Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

REŠEVANJE IN VODENJE PRAVNIH ZADEV ZAVODA TER DAJANJE PRAVNIH MNENJ IN NUDENJE PRAVNE POMOČI,
REŠEVANJE ZADEV V ZVEZI S POVRAČILI ŠKODE ZAVODU IN SLUŽBI,
OBRAVNAVA IN PREUČEVANJE TOŽB IZ PIZ IN DRUGIH TOŽB,
SESTAVLJANJE ODGOVOROV NA TOŽBE, PRIPRAVLJALNIH VLOG, PRITOŽB, PREDLOGOV ZA DOPUSTITEV REVIZIJ IN REVIZIJ TER USTAVNIH PRITOŽB,
SESTAVLJANJE POGODB, TOŽB IN PREDLOGOV ZA IZVRŠBO,
ZASTOPANJE ZAVODA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI,
POMOČ PRI REŠEVANJU REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH