Podjetje: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: MIKLOŠIČEVA CESTA 24 , 1000 LJUBLJANA

SVETOVANJE V PRAVNIH ZADEVAH IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG,
ZASTOPANJE ZAVODA PRED UPRAVNIMI, SODNIMI IN DRUGIMI ORGANI,
PRIPRAVA MNENJ O SISTEMSKIH PRAVNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA IZVAJANJA OBVEZNEGA ZAVAROVANJA,
PRAVNI PREGLED PREDLOGOV INTERNIH AKTOV IN POGODB.