Podjetje: KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA

Naslov: ŠOLSKA ULICA 6, 4220 ŠKOFJA LOKA

IZPOSOJANJE, RAZVRŠČANJE, UREJANJE IN POSTAVLJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA KNJIŽNE POLICE, POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM O GRADIVU, PRIPRAVA IN IZVAJANJE RAZLIČNIH OBLIK DELA Z UPORABNIKI, EVIDENTIRANJE OBISKA IN IZPOSOJE, FOTOKOPIRANJE, OBDELOVANJE GRADIVA, POMOČ UPORABNIKOM PRI UPORABI INFORMACIJSKIH VIROV IN ISKANJU GRADIVA, PRIPRAVA STROKOVNIH KNJIŽNIH RAZSTAV, IZVAJANJE BIBLIOPEDAGOŠKEGA DELA IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO