Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO:
PRIPRAVA ZAKLJUČNIH BILANC (MESEČNIH, LETNIH), ODDAJA MESEČNIH IN OSTALIH RAČUNOVODSKIH POROČIL (DDV, DAVEK OD DOHODKA, AJPES) SKRB ZA PRAVILNOST RAČUNOVODSKIH PODATKOV (V SKLADU S SRS, USTREZNOST KONTNEGA PLANA, KNJIŽB, PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU ..) , SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN SPREMEMB ZA PODROČJE (DDV, DDPO, SRS..) KONTROLA DDV, FAKTURIRANE REALIZACIJE, PREJETIH RAČUNOV , PRIPRAVA POROČIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE (MESEČNA, LETNO, PLANI). PRIPRAVA POROČIL ZA PODROČJE DELA (ZADOLŽITVE OBČINE, DENARNI TOK PLANIRANJE IN SPREMLJANJE, PODATKI ZA BANKE..) STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO – VZPOSTAVITEV SISTEMA IN SPREMLJANJA PRAVILNOSTI KNJIŽENJ ZAGOTAVLJANJE ZAKONITOSTI POSLOVANJA IN STROKOVNOSTI V OKVIRU DELOKROGA, TER DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN PO NEPOSREDNIH NAVODILIH NADREJENEGA.