Podjetje: FURS; FINANČNI URAD MARIBOR

Naslov: Titova cesta 10 , 2000 MARIBOR

KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI, VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI DAVČNIH OBRAČUNOV, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATEREM ORGAN NE VODI EVIDENCE, ZAKON PA DOLOČA IZDAJO POTRDILA, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA, VODENJE UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ KNJIGOVODSKIH EVIDENC, USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI, RAZKRITJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.