Podjetje: FURS; FINANČNI URAD PTUJ

Naslov: Trstenjakova ulica 2 A, 2250 PTUJ

VODENJE REGISTRA DAVČNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC,
AŽURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVČNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV,
IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC,
VODENJE DRUGIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU,
INFORMIRANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV,
OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI,
KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV,
VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI DAVČNIH OBRAČUNOV,
VODENJE PREDPISANIH EVIDENC,
IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVANIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATERI NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOČA IZDAJO POTRDILA,
VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.