Podjetje: FURS; FINANČNI URAD PTUJ

Naslov: Trstenjakova ulica 2 A, 2250 PTUJ

-KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, -KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, -VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI, -VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI DAVČNIH OBRAČUNOV, -VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, -IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATEREM ORGAN NE VODI EVIDENCE, ZAKON PA DOLOČA IZDAJO POTRDILA, -VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA, -VODENJE UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, -PRIPRAVA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV,-OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ KNJIGOVODSKIH EVIDENC, -USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI, RAZKRITJA, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.