Podjetje: FURS; FINANČNI URAD KRANJ

Naslov: Koroška cesta 21 , 4000 KRANJ

-KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI,
-DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV,
-SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN ZAVEZANCEV,
-KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV,
-KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU,
-VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI DAVČNIH OBRAČUNOV,
-VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,
-IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATEREM ORGAN NE VODI EVIDENCE, ZAKON PA DOLOČA IZDAJO POTRDILA,
-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA,
-VODENJE DRUGIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU,
-PRIPRAVA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV,
-OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ KNJIGOVODSKIH EVIDENC,
-USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI,
-RAZKRITJA,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.