Podjetje: FURS; GENERALNI FINANČNI URAD

Naslov: Šmartinska cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE IN SAMOSTOJNO ODLOČANJE V POSTOPKU FINANČNEGA NADZORA S PODROČJA TRANSFERNIH CEN IN DRUGIH POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI FINANČNE UPRAVE, VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU, PRIPRAVA KAZENSKIH OVADB IN DRUGIH GRADIV V ZVEZI S KAZNIVIMI RAVNANJI, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV NA PODROČJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG V SKLADU Z ZAKONOM, SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKTORATI IN DRŽAVNIMI ORGANI PRI IZVAJANJU SKUPNIH NALOG, PREDLAGANJE STANDARDOV, POSTOPKOV IN TEHNIK NA PODROČJU TRANSFERNIH CEN IN SODELOVANJE PRI NJIHOVI PRIPRAVI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČILA O STANJU NA PODROČJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.