Podjetje: VOA VETERINARSKA OBRATNA AMBULANTA D.O.O., IHAN

Naslov: Breznikova cesta 89 , 1230 DOMŽALE

OPRAVLJANJE VETERINARSKIH OPRAVIL,
IZVAJANJE NADZORA NAD ZDRAVJEM IN PROIZVODNOSTJO ŽIVALI,
ČREDNO ZDRAVJE (HERD HEALTH MANAGEMENT),
OZNAČEVANJE GOVEDA IN PRAŠIČEV, TER VODENJA REGISTRA ŽIVALI NA OBRATIH,
MEDDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z NAMENOM IZBOLJŠEVANJA PROIZVODNIH REZULTATOV (ZOOTEHNIČNI UKREPI, TEHNOLOGIJA REJE, PREHRANA PROIZVODNIH ŽIVALI),
SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA,
PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OPERATIVNIH NAVODIL, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVA POROČIL,
DRUGA STROKOVNA DELA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.