Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA: ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI – SAMOSTOJNO STROKOVNO DELO V VETERINARSKI AMBULANTI, POMOČ PRI NAČRTOVANJU, USMERJANJU IN USKLAJEVANJU DELOVANJA SLUŽBE, ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA IN VODENJE DELA V VETERINARSKI AMBULANTI, DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA IN PO NAVODILIH NADREJENEGA.