Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM

Naslov: CENTER 144 , 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

– IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI,
– VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV,
– SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
– SPREMSTVO IN PREVOZ UPORABNIKOV IZVEN USTANOVE,
– PRIPRAVA HRANE, SERVIRANJE HRANE IN POMOČ PRI HRANJENJU UPORABNIKOM,
– SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO PROSTOROV,
– OBVEŠČANJE VODJE PROGRAMA O VSEH PSIHOSOMATSKIH IN DRUGIH SPREMEMBAH, KI JIH OPAŽA PRI UPORABNIKIH,
– POROČANJE O POSEBNOSTIH NA DNEVNIH PREDAJAH SLUŽB,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
– SODELOVANJE S SODELAVCI PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
– PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
– SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV, Z ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI,
– IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV,
– IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.