Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROČIL TER OBVEŠČANJE POROČANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NAČRTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUČEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ČASA, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN VIŠJI KVALITETI ŽIVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI UREJANJE IN VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV IZVAJANJE AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA V OKOLJE SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV SKRB ZA USTREZNO NAMEŠČANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOŽAJE UPORABNIKOV, KI SO TEŽKO GIBALNO OVIRANI DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.