Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI

Naslov: CESTA 9. AVGUSTA 59 C, 1410 ZAGORJE OB SAVI

IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE,
POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB,
SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
SODELOVANJE PRI DELU Z UPORABNIKI,
PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI,
? SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO,
? ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI,
IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SISTEMA KAKOVOSTI,
SPREMLJANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV IN USTREZNO UKREPANJE,
IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA ISTOVRSTNIH DEL IN V SKLADU Z INTERNIMI AKTI ZAVODA IN ZAKONODAJO:
V ENOTAH VARSTVA, VODENJA IN ZAPOSLITVE:
SODELOVANJE V ZAPOSLITVENEM PROGRAMU.
V ENOTAH INSTITUCIONALNEGA VARSTVA:
POMOČ UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE.