Podjetje: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

Naslov: DORNAVA 128 , 2252 DORNAVA

IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTIH UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV,VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV,
SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER VODENJE EVIDENCE IN OBVEŠČANJE VODJE PROGRAMA O VSEH PSIHOSOMATSKIH IN DRUGIH SPREMEMBAH, KI JIH OPAŽA PRI UPORABNIKIH,IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA