Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA

Naslov: Cesta na Jezerca 17 , 4240 RADOVLJICA

ZAHTEVNEJŠE USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROČIL TER OBVEŠČANJE, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH, POROČANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NAČRTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUČEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ČASA, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN VIŠJI KVALITETI ŽIVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA V OKOLJE, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE, EVIDENTIRANJE PORABE DENARJA Z IN ZA UPORABNIKA, VODENJE EVIDENC PORABE UPORABNIKOVEGA DENARJA TER PRIPRAVA TER ODDAJA MESEČNIH IN LETNIH POROČIL, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG KLJUČNE OSEBE ZA UPORABNIKA, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠČANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOŽAJE UPORABNIKOV, KI SO TEŽKO GIBALNO OVIRANI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.