Podjetje: SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P.

Naslov: Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE AKTIVNOSTI, KI PRISPEVAJO K ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA RACIONALNO RABO ENERGIJE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA ZA DELO, SPODBUJANJE OHRANJANJA UPORABNIKOVE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER RAZVIJANJE NOVIH ZNANJ IN TEHNIK, VAROVANJE INTERESOV IN PRAVIC UPORABNIKOV TER VAROVANJE UPORABNIKOV PRED KAKRŠNOKOLI ZLORABO, OBVEŠČANJE VODJE ENOTE O VSEH POSEBNOSTIH IN POMEMBNIH ZADEVAH POSEBNO V ZVEZI Z UPORABNIKI, VOŽNJA KOMBIJA IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREVOZIH, POMOČ DELOVNEMU INŠTRUKTORJU IN/ALI SKUPINSKEMU HABILITATORJU, ČIŠČENJE PROSTOROV, VARUH JE KLJUČNI DELAVEC UPORABNIKOV, SODELOVANJE V ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTIH V KATERE SE VKLJUČUJEJO UPORABNIKI, POMOČ UPORABNIKOM PRI GIBANJU, POMOČ V GOSPODINJSTVU V SODELOVANJU, PO NAVODILIH OZ. PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM/UPORABNIKI: KUHANJE, POSPRAVLJANJE, PRANJE IN LIKANJE, POMOČ PRI OSKRBI IN NEGI), POMOČ UPORABNIKOM PRI UČENJU SAMOSTOJNEGA IN NEODVISNEGA ŽIVLJENJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM TER DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.