Podjetje: AKTIVA PRIVA družba za storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Naslov: Kraljeviča Marka ulica 5 , 2000 MARIBOR

PRENOS IN DOSTAVA PISEMSKIH POŠILJK, RAZDELITEV, SORTIRANJE TER EVIDENTIRANJE POŠTE IN PAKETOV, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA