Podjetje: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Naslov: Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA. SPREJEMA IN POSREDUJE USTNA, TELEFONSKA IN PISNA SPOROČILA ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM, REGISTRIRA IN USMERJA OBISKOVALCE V USTREZNE PROSTORE ALI K DOLOČENI OSEBI, NADZORUJE PARKIRIŠČE, POSLOVNO STAVBO, DA BI PREPREČIL NEDOVOLJEN VSTOP IN DRUGO NEVARNOST. SPREJEMA, ODDAJA IN RAZPOREJA POŠTO. PO POTREBI OPRAVLJA NALOGE VAROVANJA.