Podjetje: PROSIGNAL, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.

Naslov: Kersnikova ulica 17 A, 3000 CELJE

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, SPREMSTVO, PREVOZ VREDNOSTNIH POŠILJK, INTRVENCIJE NA ALARM