Podjetje: AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.

Naslov: Kraljeviča Marka ulica 5 , 2000 MARIBOR

MONTIRANJE, KONFIGURIRANJE, INŠTALIRANJE IN NASTAVITVE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA, PRIPRAVA TEHNIČNE IN PROGRAMSKE OPREME VAROVANJA ZA MONTAŽO,…