Podjetje: FENOLIT D.D. SINTETIČNE SMOLE IN MASE

Naslov: BREG PRI BOROVNICI 22 A, 1353 BOROVNICA

SKRB ZA UČINKOVITO DELOVANJE SISTEMA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER IZVAJANJA ZA TO POTREBNIH UKREPOV, SKRB ZA UČINKOVITO DELOVANJE SISTEMA VARSTVA PRED POŽAROM, TER IZVAJANJA ZA TO POTREBNIH UKREPOV, OPRAVLJANJE NALOG ODGOVORNE OSEBE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (TUDI ZA HČERINSKE DRUŽBE), PRIPRAVLJA PROGRAME IN SKRBI ZA USPOSABLJANJE NOVIH DELAVCEV IN ZA STALNO USPOSABLJANJE VSEH ZAPOSLENIH ZA PODROČJE VARSTVA PRI DELU, IZDELAVA OCENE TVEGANJA ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN VARNOSTI PRI DELU TER PROTIPOŽARNE ZAŠČITE IN JIH UVELJAVLJATI V PODJETJU, IZDELATI USTREZNE POSLOVNIKE IN PRAVILNIKE, KI BODO TO ZAGOTAVLJALI, ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH UKREPOV V PRIMERU NESREČ PRI DELU, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH, KI USTREZAJO ZNANJU IN ZMOŽNOSTIM RAZPOREJENEGA NA TO DELOVNO MESTO IN DRUGA PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA.