Podjetje: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Naslov: Langusova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU LETALSKE INFRASTRUKTURE DPN LETALIŠČA MB, PORTOROŽ, LJ, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG.