Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Naslov: Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA

DELOVNE NALOGE:
– OPRAVLJANJE VETERINARSKIH PREGLEDOV IN CERTIFICIRANJE,
– JEMANJE URADNIH VZORCEV IN IZVAJANJE DRUGIH INŠPEKCIJSKIH NALOG S PODROČJA DELA ORGANA,
– POTRJEVANJE VETERINARSKIH DOKUMENTOV,
– OPRAVLJANJE PREGLEDOV NA IZVORU IN NAMEMBNEM KRAJU,
– IZVAJANJE STALNEGA URADNEGA VETERINARSKEGA NADZORSTVA, POSEBNEGA NADZORA, PREVERJANJA, REVIZIJE, VZORČENJA IN ANALIZE,
– IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV,
– NADZOR NAD VNOSOM IN UVOZOM POŠILJK ŽIVALI, ŽIVALSKIH IZDELKOV ALI KRME NA CARINSKO OBMOČJE SKUPNOSTI,
– VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONODAJO SKUPNOSTI S PODROČJA VETERINARSTVA, Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI,
– IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH,
– VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA,
– SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA,
– VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA,
– PRAVNA IN STROKOVNA POMOČ.