Podjetje: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA

Naslov: Štefanova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV, ORGANIZIRANJE PRIPRAVE SPREJEMOV, VODENJE BLAGAJNE IN KNJIGE PRILIVOV IN ODLIVOV, ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA ENERGETSKEGA SISTEMA, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI TER SPOROČANJE POTREB PO VZDRŽEVALNIH DELIH, KI JIH SAM NE MORE OPRAVITI, PREDLAGANJE VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA TER NABAVO OPREME IN MATERIALA, UREJANJE OBJEKTOV IN OKOLICE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, KI JIH NAROČI NADREJENI.