Podjetje: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

Naslov: Cesta v Gorice 15 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV, ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREJEMOV, VODENJE BLAGAJNE TER KNJIGE PRILIVOV IN ODLIVOV, ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA ENERGETSKEGA SISTEMA, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI TER SPOROČANJE POTREB PO VZDRŽEVALNIH DELIH, KI JIH SAM NE MORE OPRAVITI, PREDLAGANJE VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA TER NABAVA OPREME IN MATERIALA, UREJANJE OBJEKTOV IN OKOLICE.