Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

IZVAJANJE STORITEV UPRAVLJANJA STANOVANJ IN POSLOVNIH OBJEKTOV,
IZDELAVA POPISOV, PRIPRAVA RAZPISOV,
PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ ZA IZVAJANJE DEL,
ORGANIZACIJA VSEH VRST DEL, NADZOR PRI IZVAJANJU DEL IN REŠEVANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV,
IZDELAVA POPISOV ZA POTREBE IZVEDBE PROJEKTOV TER PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ,
PRIDOBIVANJE IN PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH REŠITEV ZA ODPRAVLJANJE NAPAK V OBJEKTIH, SKUPNIH DELIH IN NAPRAVAH,
IZDELAVA OBRAČUNOV IN PRIPRAVA DELITVE STROŠKOV OGREVALNIH SISTEMOV, PRIPRAVA LETNEGA OBRAČUNA,
ZAGANJANJE IN USTAVLJANJE DELOVANJA KOTLOV,
URAVNAVANJE DOTOKA GORIVA IN KONTROLA PLAMENA V KURIŠČIH ,
URAVNAVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE VSEH NAPRAV V KOTLOVNICAH IN PODPOSTAJAH,
UPRAVLJANJE KOTLOVNIC IN PODPOSTAJ,
IZDELAVA PLANOV REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA KOTLOVNIC IN PODPOSTAJ,
PRIPRAVA PLANOV NABAV GORIVA IN VODENJE EVIDENC,
VODENJE EVIDENC O LASTNIKIH IN UPORABNIKIH STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV,
PREVZEM IN PREDAJA STANOVANJ IN POSLOVNIH OBJEKTOV,
IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ S PODROČJA DEJAVNOSTI SEKTORJA,
DELA VEZANA NA PLINIFIKACIJO,
ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE.,
ORGANIZACIJA ZBOROV LASTNIKOV IN ZASTOPNIKOV OGREVALNIH SISTEMOV,
VODENJE EVIDENC O LASTNIKIH IN UPORABNIKIH STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV,
DELA VEZANA NA PLINIFIKACIJO,
ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,
SKRB ZA UREJENOST ZELENIC..,
POMOČ PRI ČIŠČENJU SNEGA, POSIPAVANJU..
,OSTALA DELA PO NALOGAH DIREKTORJA