Podjetje: OBZORJE SGP d.o.o.; OBZORJE SGP d.o.o. PE BREŽICE

Naslov: Lenartova pot 24 A, 8250 BREŽICE

S POMOČJO GRADBENIH STROJEV MANIPULIRA Z MATERIALOM, KOPLJE JARKE, KANALE, JAŠKE… RAVNA TEREN… OPRAVLJA PREVOZ (DOSTAVO) S PREVOZNIMI SREDSTVI