Podjetje: MERCATOR-EMBA PROIZVODNJA HRANE, D.D.

Naslov: Tržaška cesta 2 C, 1370 LOGATEC

PRIPRAVLJA MEŠALNE IN PAKIRNE STROJE TER OSTALE PRIPADAJOČE NAPRAVE, IZVAJA VIZUALNI IN KOLIČINSKI NADZOR NAD VHODNIMI MATERIALI TER NJIHOVO PRIPRAVO, ZALAGA STROJ Z OSNOVNIMI SUROVINAMI, DODATKI, EMBALAŽNIM MATERIALOM IN REPRO-MATERIALOM, IZVAJA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE OPERACIJE SKLADNO S PREDPISANIMI NAVODILI IN TEHNIČNO-TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, PO NAVODILIH VODI EVIDENCE IZVEDBE PROCESA POLNJENJA, MEŠANJA IN PAKIRANJA IN EVIDENC IZVEDBE KONTROLE KAKOVOSTI V SKLADU Z INTERNO DOKUMENTACIJO, DOSLEDNO SPREMLJA IN SPREMINJA PARAMETRE NA MEŠALNIH IN PAKIRNIH STROJIH, KOORDINIRA IN USKLAJUJE PROCESE Z ODGOVORNIH TEHNOLOGOM IN OBRATNO KONTROLO, SKRBI ZA PRAVILEN IN SLEDLJIV PRETOK MATERIALA NA LINIJI SKLADNO S PROGRAMSKO APLIKACIJO PODROČJA, UPRAVLJA POMOŽNE DELOVNE NAPRAVE V PROIZVODNJI,
OPRAVLJA ROČNA DELA V PROIZVODNJI IN IZVAJA DRUGE NALOGE PO USTNEM ALI PISNEM NAROČILU NADREJENEGA V SKLADU Z RAZPOLOŽLJIVIM ZNANJEM IN DELOVNIMI IZKUŠNJAMI ZNOTRAJ ENAKE STOPNJE ZAHTEVNOSTI DEL IN NALOG.