Podjetje: IZOTERM PLAMA proizvodnja izolacijskih izdelkov d.o.o.

Naslov: Podgrad 17 , 6244 PODGRAD

TEMELJNA NALOGA: OBVLADOVANJE DELOVNEGA PROCESA. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA STROJA: OBVLADOVANJE CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA V PROIZVODNI ENOTI V KATERI JE NAMEŠČEN, SORTIRANJE TEHNOLOŠKEGA ODPADA PO INTERNIH PREDPISIH. OSTALE NALOGE: OBVLADOVANJE CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA V PROIZVODNI ENOTI V KATERI JE NAMEŠČEN, OSKRBOVANJE STROJA Z REPRO-MATERIALOM, ZAGON STROJA, NASTAVITEV STROJA PO PREDPISANEMU NASTAVITVENEMU PROTOKOLU (PROIZVODNI POSTOPEK IN KOSOVNICA), IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA NORMATIVA PREDPISANEGA PROIZVODNIM POSTOPKOM, IZVAJANJE PREDPISANEGA PLANA KONTROLE – IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV PROCESNE KONTROLE, PAKIRANJE IZDELKOV, ZAUSTAVITEV STROJA, SORTIRANJE TEHNOLOŠKEGA ODPADA PO INTERNIH PREDPISIH.